Zespół Baj

 

 

„Dla człowieka, który nie może mówić,

sztuka stanowi język sam w sobie.

 

Dla tych, którzy mają trudności w rozumieniu

sztuka wynurza się z głębi  ich duszy.

 

Dla człowieka, który ma trudności

zorganizowanego działania sztuka

sprowadza się do łączenia ze sobą

myśli, kształtów i kolorów w jedną całość.

 

Dla tych, którzy nigdy nie zaznali

satysfakcji  ze swoich dokonań

sztuka niespodziewanie okazuje się

dowodem tego, że może im się udać”

 

Florence Ludnis – Katz,  Elias Katz  Wolność tworzenia

 

 

 Działalność zespołu wokalno – teatralnego Baj jest ściśle związana z wszechstronnym wspieraniem rozwoju naszych uczniów. Prowadzone zajęcia umożliwiają działania terapeutyczne, kompensacyjne i wychowawcze. Równocześnie jest to wspaniała przygoda dla uczniów – aktorów, którzy uczą się poprzez długą i systematyczną pracę wchodzenia w rolę, ruch, taniec i śpiew. Realizacja tych zajęć pomaga uczniom rozwijać i pogłębiać świadomość samego siebie, odkrywać własne uzdolnienia i możliwości,  przełamać nieśmiałość i odrzucić zahamowania psychofizyczne, daje satysfakcję, poczucie samorealizacji, powoduje integrację grupy, kształtuje umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i rozwiązywania problemów w grupie, pozwala kreować postawy wobec siebie i otaczającej rzeczywistości, podnosi poczucie własnej wartości, buduje zespołową dyscyplinę i odpowiedzialność. Podczas prób i występów rozwija się powoli i niedostrzegalnie w młodych aktorach zdolność samodzielnego myślenia. Odnajdują oni swój własny sposób gry i wyrażania przekazywanych treści. Wyrazem tego jest umiejętność zagrania kilku ról (dzięki obserwacji innych na próbach) czy odniesienie rekwizytów i elementów scenografii na miejsce.

Przedstawienia przygotowywane przez zespół są dostosowane w formie i treści do możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów. Opiekunowie zespołu starają się odpowiednio ocenić umiejętności podopiecznych i dopasować zadania aktorskie do ich możliwości komunikacyjnych czy ruchowych. Nasze inscenizacje cechują krótkie sceny, taniec, dobrze dobrana muzyka, ciekawa scenografia i efekty specjalne oraz duży ładunek emocji i wyrazista ekspresja. Efekt końcowy często zaskakuje nawet opiekunów. Możliwość szerszego zaprezentowania przedstawienia daje aktorom ogromną radość, zadowolenie, poczucie satysfakcji i pozwala odnosić sukcesy.

 

Przygotowała: Iwona Jonderko