Artykuły


 

      "Więc chodź, pomaluj mój świat, na żółto…”

       Kolorowe miesiące w pracy z dzieckiem

       głęboko i wielorako niepełnosprawnym"

         Ewa Łępicka (oligofrenopedagog)

            

 

  

     "Pies wspomaga rehabilitację"

        Magdalena Malok (kynoterapeuta, tyflopedagog, oligofrenopedagog)

        Agnieszka Ślezak (kynoterapeuta, fizjoterapeuta, hipoterapeuta, oligofrenopedagog)

 

 

 


 

 

       "Makaton"

           Aleksandra Szymała (oligofrenopedagog) 

 

     

        "Letnie obozy rehabilitacyjnea jakość życia

         młodzieży niepełnosprawnej umysłowo"

            Dorota Bajak (oligofrenopedagog)

            Wojciech Wieczorek  (oligofrenopedagog) 

 

 

  

      "Kynoterapia w Przedszkolu Specjalnym"

            Dorota Bajak (oligofrenopedagog)           


 

 


 

 

      "Rodzaje i sposoby przeprowadzania zabiegów      

        aromaterapeutycznych" 

           Aleksandra Szymała, (oligofrenopedagog)

            


 

           20.12.2012 r.

      "Comenius- Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej" 

           Martyna Płonowska - Troszka (oligofrenopedagog)

            


 

  

           

      "Poranny krąg" 

           Monika Karkowska Kościcka                                                                                 (oligofrenopedagog, pedagog korekcyjny, socjoterapeut, kynoterapeuta)

            


 

 


 

 

           

      "Terapia z udziałem zwierząt" 

           Monika Karkowska Kościcka                                                                                 (oligofrenopedagog, pedagog korekcyjny, socjoterapeut, kynoterapeuta)

            


 

 


 

 

 

 

   "Dogoterapia w Polsce - to już 30 lat"  

      Monika Karkowska - Kościcka

      (oligofrenopedagog, pedagog korekcyjny, socjoterapeut, kynoterapeuta)