Kontakt

Dane teleadresowe

 

 
 
Specjalny Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Rybniku

ADRES OFICJALNY:
ul. ks. H. Jośki 41, 44-217 Rybnik

 

ADRES BUDYNKU SZKOŁY:
ul.Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik
         

Tel:  32 422 64 07

E-mail: spg.pinokio@wp.pl


 

 Inspektor ochrony danych: Joanna Moćko 

Kontakt z inspektorem ochrony danych: spg.pinokio@wp.pl