Erasmus + Akcja 1.

    

 

     Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność  Kadry Edukacji Szkolnej.  Projekt został wysoko oceniony i otrzymał  90 punktów na 100 możliwych!!!

     Projekt nosi nazwę „Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych”. Jego realizację rozpoczęliśmy z początkiem roku szkolnego 2018/2019. Założenia projektowe wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Szkoła dostosowuje swoje działania do zmieniających się potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, dąży do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych i wychowawczych. Staramy się poznawać i wdrażać innowacyjne rozwiązania w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
     Działania projektowe skierowane są bezpośrednio do nauczycieli Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i obejmują m.in.:
  • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji  oraz  kreatywnych metod nauczania w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udział w zagranicznych kursach specjalistycznych;
  • poznanie  nowoczesnych, innowacyjnych i różnorodnych form  pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie  w zakresie praktycznego i efektywnego stosowania komunikacji alternatywnej;
  • poznanie i wypracowanie na gruncie szkoły ujednoliconych strategii postępowania w czasie występowania zachowań trudnych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ograniczenia ich występowania;
  • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim, rozwinięcie ich kompetencji interkulturowych i społecznych poprzez współdziałanie w zespole międzynarodowym;
  • inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz edukacji i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu nadania szkole wymiaru europejskiego poprzez realizację projektów europejskich, dzielenie się dobrą praktyką i wspólne wypracowywanie rozwiązań i strategii.
    Projekt zakłada udział nauczycieli w zagranicznych kursach specjalistycznych, a także w wizytach typu job shadowing czyli obserwacji pracy nauczycieli w szkołach europejskich. Odwiedzimy dwie szkoły specjalne w Anglii, dwie w Hiszpanii i jedną na Malcie. 
   
    Koordynatorkami projektu są jego autorki: Martyna Płonowska - Troszka i Lidia Baranowska.
 
    Wszelkie AKTUALNOŚCI Projektu Erasmus + będzie można śledzić w aktualnościach na szkolnej stronie internetowej, na naszym profilu społecznościowym na facebooku , a także  na powyższej podstronie projektu.
 
ZAPRASZAMY !!!