Comenius 2013 - 2015

  

 

 

Comenius Partnerskie Projekty Szkół

 

 

Od września 2013r. nasza szkoła realizuje nowy projekt w ramach programu  Comenius.

Główną ideą projektu jest porównanie oraz stworzenie wspólnych narzędzi (testów, skal i innych dokumentów) opracowanych przez specjalistów z wszystkich szkół partnerskich w celu dokładnej oceny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do szkół specjalnych oraz klas integracyjnych w szkolnictwie masowym.

A  więc:

- analiza i porównanie  systemów edukacyjnych krajów partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa specjalnego i integracyjnego - porównanie i przeanalizowanie procedur związanych z orzecznictwem o potrzebie kształcenia specjalnego i przyporządkowaniem uczniów do szkół specjalnych lub integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i społecznych uczniów

- analiza i porównanie dokumentacji szkolnej

- analiza i porównanie sposobów oceniania osiągnięć uczniów (skale ocen, oceny opisowe itp.)  na różnych obszarach: zmysły, zachowanie, komunikacja, psychomotoryka;

 

Dodatkową wartością projektu jest nawiązanie współpracy z podobnymi do naszej placówkami w Europie, wymiana doświadczeń pedagogicznych, wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody i środki dydaktyczne, a także możliwość poznawania kultury, zwyczajów i tradycji krajów partnerskich. Nauczyciele uczestniczący w projekcie mają także okazję do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 

Nasi partnerzy:

 

Bułgaria   Bułgaria- miasto Sliwen

Resource Centre - Centrum Pomocy (Ratunkowe)

Pozaszkolna instytucja pomagająca w skutecznej integracji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z całym środowiskiem edukacyjnym.

 

Słowenia  Słowenia- miasto Ljubljana

Institute for blind and partially sighted children - Instytut dla dzieci niewidomych i niedowidzących.

To jedyna tego typu instytucja w Słowenii przeznaczona dla dzieci niewidzących całkowicie i częściowo  - w normie intelektualnej oraz niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Nauczanie odbywa się w placówce i w macierzystych szkołach uczniów rozmieszczonych w całej Słowenii.

   Hiszpania- miasto Gijon

Centre "Ángel de la Guarda" - Centrum Edukacji Specjalnej. Jest to stowarzyszenie osób dotkniętych porażeniem mózgowym. Założone zostało w 1971 roku przez grupę rodziców, aby zaspokoić potrzeby swoich dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami psychicznymi, ruchowymi i czuciowymi. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci od 6 do 18 lat.

 

Litwa  Litwa- miasto Kelme

Kelme Special Education School - Publiczna Szkoła Specjalna. Jest to szkoła podstawowa wraz z internatem dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w wieku 0d 6 - 21 lat. Większość uczniów to mieszkańcy wsi i małych miast, pochodzący z ubogich rodzin.

 

Projekt realizowany będzie do lipca 2015 roku. Koordynatorkami projektu są: Ilona Kobus i Martyna Płonowska- Troszka.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu:  http://www.peficomenis.eu/

 

WYDARZENIA

W dniach 19 - 23 listopada odbyło się w Rybniku pierwsze spotkanie partnerów.

 

Wjazd do Słowenii - relacja oraz fotogaleria.

 

Wyjazd do Hiszpanii - relacja oraz fotogaleria.

 

Wyjazd na Litwę - relacja oraz fotogaleria.

 

Wyjazd do Bułgarii - relacja oraz fotogaleria.