Fizjoterapia

Fizjoterapia  - to zespół naturalnych metod leczniczych, terapii wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce.  Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.

 

 

W fizjoterapii wyrożnić można, między innymi, takie działy jak:  

 

 • kinezyterapia, czyli wykorzystanie ruchu jako środka leczniczego,
 • fizykoterapia, czyli terapia czynnikami fizykalnymi
 • masaż leczniczy,
 • terapia manualna.

 

    W naszej szkole, z tej formy terapii korzystają uczniowie zespołów rewalidacyjno - wychowawczych. Zajęcia, w formie indywidualnej, prowadzone są przez mgr fizjoterapii, studentkę oligofrenopedagogiki.


 
Celem działań fizjoterapeutycznych jest:
 • przywrócenie pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej,
 • przywrócenie prawidłowej ruchomości stawów oraz siły i wytrzymałości mięśni, także niwelowanie i zapobieganie przykurczom,
 • reedukacja nerwowo-mięśniowa mająca na celu poprawę i pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego,
 • poprawa czynności układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego,
 • korekcja wad postawy i niwelowanie złych nawyków ruchowych.
 •  
    
    Podczas zajęć z zakresu fizjoterapii wykorzystywanych jest wiele metod ruchowych dostosowanych indywidualnie do każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie co ma na celu jak największe usprawnienie dzieci oraz poprawę ich funkcjonowania. Do metod wykorzystywanych w terapii można zaliczyć:
 • terapię ułożeniową, wykorzystywaną w celu korekcji zaistniałych wad i nieprawidłowych ustawień, zapobieganiu tworzeniu nowych deformacji, drenażu drzewa oskrzelowego,
 • ćwiczenia bierne, stosowane w momencie niemożliwego wykonania ruchu czynnego, posiadają wartość profilaktyczną utrzymania prawidłowego zakresu ruchu w stawach, zapobieganie tworzeniu przykurczy i zastoju żylnego,
 • mobilizacje, strechingi i trakcje, oraz poizometryczna relaksacja mięśni,  wykorzystywane w ograniczeniach, ale także w poprawie ruchomości stawów i niwelowaniu przykurczy,
 • ćwiczenia czynne i ćwiczenia ogólno usprawniające, mające na calu zwiększenie wydolności, zwiększenie siły i wytrzymałości, a także gibkości całego ciała,
 • ćwiczenia oddechowe, w celu poprawy sprawności oddychania , stosowane profilaktycznie zapobiegając zaburzeniom mechaniki oddechowej,
 • reedukacja chodu, ćwiczenia mające na celu polepszenie ergonomii chodu,
 • ćwiczenia rozluźniające, wspomagające terapię ćwiczenia obniżające napięcie mięśniowe
 • terapie reedukacji nerwowo-mięśniowej : ćwiczenia synergistyczne, proprioceptywne torowanie ruchu (Metoda PNF), metoda hamowania i ułatwiania (Metoda NDT-Bobath), stymulacja sensomotoryczna, kinesiotaping – stosowane w zależności od potrzeb, w celu utrzymania lub przywracania pamięci ruchowej, torowanie bodźców ruchowych, ułatwianie ruchów, hamowanie niepożądanych odruchów.

Przygotowała: Agnieszka Bieniak