Biofeedback

 

EEG Biofeedback to nowoczensna, bezpieczna metoda treningu pracy mózgu opracowana przez amerykańskich naukowców z ośrodka szkolenia astronautów NASA. Dzięki niej nasz mózg uczy się wytwarzać prawidłowe fale mózgowe.

 

EEG Biofeedback wykorzystuje właściwości ludzkiego mózgu, który w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych. Czasami w mózgu występuje zarówno niedobór, jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co może mieć wpływ na uniemożliwienie danej osobie wykonywania niektórych czynności.

 

EEG Biofeedback to metoda terapeutyczna zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. To metoda zarówno dla osób zdrowych, pragnących w pełni wykorzystywać swoje możliwości, jak i dla osób z różnymi dysfunkcjami: logopedycznymi, psychicznymi, intelektualnymi, psychologicznymi lub zaburzeniami sprzężonymi.

 

Pacjent wyłącznie za pomocą swoich myśli, nie używając klawiatury, ani joysticka wykonuje zadania przypominające grę komputerową. Polecenia są tu odbierane na poziomie decyzji mózgu, a pacjent uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych - wzmacniać te pożądane oraz hamować te niepożądane.

 

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez specjalistę z zakresu neuroterapii - neuroterapeutę.

 

Diagnoza - przed rozpoczęciem terapii konieczne jest przeprowadzenie badania diagnostycznego (QEEG), które pozawla ocenić działanie mózgu i wskazać obszary dla przyszłej pracy treningowej. Na podstawie wyniku oraz wywiadu tworzony jest indywidualny protokół treningowy. Badanie  powtarza się również celem monitoringu i podsumowania efektów terapii.

 

Terapia - podczas sesji treningowej czynność bioelektryczna mózgu pacjenta jest wzmacniana i zapisywana. Terapeuta na swoim monitorze widzi poszczególne pasma częstotliwości fal. Podczas terapii stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych zależnie od klinicznych objawów  i wzorców EEG.

 

Terapia EEG Biofeedback może być wykorzystywana  :

- u osób zdrowych (poprawa koncentracji, poprawa szybkości zapamiętywania, efektywności ucznia się, zmniejszenie poziomu stresu),

- u osób z problemami (przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, w trudnościach szkolnych tj. dysgrafia, dysleksja, przy nadpobudliwości psychoruchowej, agresji, przy stanach lękowych, depresji, netręctwach, tikach i innych...)

- w chorobach neurologicznych,

 

EEG Biofeedback dla dzieci jest wykorzystywany jako profilaktyka problemów z uczeniem się, ma znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku takich jak:

- zaburzenia pamięci i uwagi,

- zaburzenia zachowania,

- dysleksja, dysgrafia,

- zaburzenia snu,

- lęki,

- słaba spostrzegawczość,

- niedojrzałość emocjonalna,

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej,

- nerwice

- moczenie nocne,

- opóźnienia rozwojowe,

- jakanie, 

- autyzm,

- zespół Aspergera

 

Uwaga!!! EEG Biofeedback jest metodą medycyny klasycznej - jest wpisany w Międzynarodowy Rejestr Procedur Medycznych.

 

 

Więcej informacji o EEG Biofeedback na stronie:   www.eeginstytut.pl


 

Przygotowała: Aleksandra Kawczyńska