Pedagog szkolny

 

mgr Anetta Gawrysiak – Szkoła Podstawowa   tel. (32) 42 330 08


 

      Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

    700 - 0900

 1000 - 1200

  1300 - 1400

945- 1200

  1300 - 1545

 700- 1230

  1315 - 1345

 1200- 1600

 700- 900

  1000 - 1200


mgr Justyna Labus – Gimnazjum   tel. (32) 42 330 08

 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

       945- 1345

  1430 - 1545

  815 - 1500

 800 - 1300

 

 720- 1120

 

 1100- 1400

 

 

 

Przydatne kontakty i adresy:

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rybniku

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

 

 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Psychologiczna

44-206 Rybnik Chwałowice, ul. Śląska 1

tel. (32) 4944657

            7393384

kom. 507477057

 

Ubezwłasnowolnienie w świetle prawa