Kynoterapia

Kynoterapia to terapia z udziałem psa. Jest to metoda wspomagająca pracę pedagogiczno – psychologiczną z osobami z zaburzeniami w rozwoju, zachowaniu i różnymi rodzajami niepełnosprawności. Celem terapii jest pomoc osobom z niepełnosprawnością i nauczenie uczestników, że pies jest istotą żywą, może być naszym towarzyszem, jeżeli odpowiednio go potraktujemy.

 

Z tej formy terapii korzystają, w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej, uczniowie SP, gimnazjum, a także przedszkolaki oraz uczniowie grup RW. Prowadzone są przez kynoterapeutę, będącego jednocześnie oligofrenopedagogiem oraz tyflopedagogiem - pracownika naszej szkoły.  Zajęcia odbywają się na terenie budynku oraz podwórka szkolnego. Dodatkowo, z racji tego, iż zajęcia hipoterapii prowadzone są w ośodku Animaloterapii, również tam nasi uczniowie mają styczność z psami teraputami.

 

źródło: www.kynoterapia.eu :

 

Zajęcia z terapii z psem mogą przyjmować trzy podstawowe formy:

Spotkanie z psem (SP) – podczas tych zajęć, najczęściej grupowych, uczestniczy mają możliwość obcowania z psem. Zajęcia te mają najczęściej formę ukierunkowanej przez kynoterapeutę zabawy, podczas której uczestnicy poznają formy prawidłowego kontaktu z psem, sposobu jego pielęgnacji, odczytywania jego mowy ciała i sposobów zachowania się w sytuacji gdy pies nie przejawia chęci kontaktu z człowiekiem. Zajęcia w tej formie pomagają przełamywać lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.

Edukacja z psem(EP) – Zajęcia mają charakter edukacyjny. Nie tylko rozszerza się wiedzę dzieci z zakresu behawioru psa i codziennych czynności pielęgnacyjnych psa, ale również wprowadza się ćwiczenia i zabawy mające na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności pedagogicznych osób prowadzących zajęcia.  Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole.

Terapia z Psem (TP) – jest to forma wymagająca specjalistycznej wiedzy terapeuty z zakresu niepełnosprawności i zaburzeń uczestników. Specyficznymi zajęciami w tej formie pracy jest terapia z osobami ze zdiagnozowaną kynofobią. Podczas tych zajęć konieczna jest obecność psychologa.  Terapia z psem jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel, z zakresu kompleksowej rehabilitacji, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. TP powinna być w pełni dokumentowana. Przed rozpoczęciem zajęć terapeuta powinien uzyskać informacje dotyczące poziomu rozwoju, możliwości i zaburzeń w zachowaniu oraz o terapii pedagogicznej, fizjoterapeutycznej i wychowawczej aktualnie realizowanej przez uczestnika i dostosować formy pracy do zaleceń pedagogów, psychologów i fizjoterapeutów. 

 

Kynoterpia  to nie zabawa i żadne czary. To praca zespołowa psa  i człowieka. Teraputa planując zajęcia z dziećmi dostosowuje metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka lub grupy dzieci, a pies  pomaga uczestnikom nawiązać kontakt, motywuje do wykonywania zadań, rozwesela, wycisza i stymuluje. Sztampowe, nieprzemyślane zajęcia mogą wyrządzić szkodę osobom biorącym udział w terapii, dlatego inaczej zaplanować należy zajęcia z dzieckiem z porażeniem mózgowym, inaczej dla dzieci z autyzmem inne dla dzieci z  niepełnosprawnością wzroku itp.

Terapia to nie zabawa, dlatego osoba prowadząca takie zajęcia powinna mieć solidne podstawy teoretyczne i praktyczne.

Pies, który jest dopuszczony do pracy z dziećmi musi być społeczny, przewidywalny i reprezentujący rozumne posłuszeństwo. Musi również mieć zdany egzamin psa terapeutycznego sprawdzający nie tylko jego podstawowe posłuszeństwo – czyli wykonywanie poleceń przewodnika, ale także czy nie przejawia takich cech jak np.: lękliwość, agresja, agresja zamaskowana wyszkoleniem itp. Pies dopuszczony do zajęć musi być psem zdrowym, odrobaczanym co trzy miesiące i posiadającym aktualne szczepienia. Dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje terapeuty, książeczki zdrowia psa i zaświadczenia o zdanym przez psa egzaminie, powinni wymagać dyrektorzy placówek.

 

(więcej na www.kynoterapia.eu)

 

Przygotowała: Magdalena Malok