Komunikacja alternatywna i wspomagana

Zajęcia proponowane są osobom niemówiącym lub mającym problemy z werbalnym komunikowaniem się (posiadają umiejętność mowy w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację). Komunikacja alternatywna i wspomagająca stanowi dodatek lub substytut mowy,zastępuje mowę lub wzmacnia i uzupełnia mowę werbalną.

Adresatami niewerbalnych metod komunikacji są osoby z :

  • uszkodzeniem OUN w następstwie urazów i chorób,
  • niepełnosprawnością intelektualną, 
  • autyzmem,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  •  zespołami uwarunkowanymi genetycznie

Zajęcia mają na celu :

  • wzmocnić i uzupełnić istniejącą mowę ,
  • znaleźć zastępczy sposób porozumiewania się gdy osoba nie zaczyna mówić,
  • rozbudować potrzeby komunikacyjne

 

 

 

Rodzaje alternatywnych i wspomagających metod to:- znaki graficzne (system Piktogram i Makaton) - czarno-białe znaki obrazkowe opisane w postaci wyrazu określającego treść znaku - znaki manualne (program językowy Makaton, elementy języka migowego) - obrazki, pismo, podpieranie mowy gestem, znaki przestrzenno dotykowe.

Do wspierania rozwoju komunikacji alternatywnej i wspomaganej wykorzystuje się również różnego rodzaju pomoce komunikacyjne tj. tablice komunikacyjne, komputery, komunikatory. 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Antosz