ZAPROSZENIE na warsztaty dla rodziców

08/10/2012, Martyna Płonowska- Troszka

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Informacja o Warsztatach dla rodziców dot. problemów wychowawczych

Informujemy, iż w ramach projektu „Bardziej aktywni – bardziej sprawni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzony zostanie w dniu 15 października 2012 r. w godz. 16.00-19.00 w budynku Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku, z psychologiem Panią Mariolą Kujańską,  Warsztat  dla rodziców obejmujący następującą tematykę:
1.    Metody wychowawcze:
•    role rodzicielskie,
•    stawianie granic,
•    potrzeby wychowawcze i edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.
2.     Uczucia i emocje:
•    rozpoznawania uczuć i emocji,
•    samokontrola,
•     radzenie sobie z negatywnymi emocjami
3.    Komunikacja w rodzinie.
4.    Kary, nagrody i ich konsekwencje - promowanie zachowań pozytywnych
w wychowaniu.
5.    Radzenie sobie ze stresem: styl reagowania na sytuacje stresujące.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zgłoszenie się do Wychowawcy dziecka bądź do Biura Projektu w celu  wypisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

                            Serdecznie zapraszamy 