WYJAZD USPOŁECZNIAJĄCY KISZENIE KAPUSTY OSINY

14/10/2012, Lucyna Łazarska, zdjęcia: Joanna Ibrom Miler

W dniu 12 października 2012 uczestnicy i uczestniczki projektu 'Bardziej aktywni-Bardziej sprawni" wzięli udział w wyjeździe uspołeczniającym na zajęcia odbywające się w Centrum Regionalnym Osiny. Dzięki temu dzieci miały możliwość rozwinięcia swoich kompetencji społecznych, utrwalania zasad i norm zachowań społecznie akceptowanych oraz poznania regionalnych tradycji związanych z kiszeniem kapusty.

Więcej na stronie http://www.szsp.rybnik.pl/aktualnosc/663-wyjazd-uspoleczniajacy-kiszenie-kapusty-osiny