Przedszkolaki podczas szkolenia Programu "Młodzi Sportowcy"

14/10/2012, Magdalena Kasprzak

Nasze przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności  sportowe  podczas  Ogólnopolskiego Szkolenia dla Trenerów Programu „Młodzi Sportowcy” Olimpiad Specjalnych.

 

    W dniach 05-07.10.2012r. w Rybniku – Kamieniu odbyło się Ogólnopolskie Szkolenie dla Trenerów Programu „Młodzi Sportowcy”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska we współpracy z Oddziałem Regionalnym Śląskie. Program Młodzi Sportowcy to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, której celem jest wprowadzenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świat sportu, zanim uzyskają prawo wzięcia udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych w wieku lat 8.

W związku ze szkoleniem organizatorzy zwrócili się do działającej przy naszej szkole  Sekcji Terenowej „Promyk” o pomoc w organizacji szkolenia, gdyż od ponad roku w naszej sekcji jest już realizowany ten program – bierze w nim udział grupa przedszkolaków SZSP w Rybniku oraz kilkoro dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z S.T.”Promyk”. O tym jak program Młodzi Sportowcy był realizowany do tej pory przez grupę naszych przedszkolaków pisaliśmy tutaj.

 

    Grupa dzieci wraz z opiekunami, w tym nasze przedszkolaki: Kamil wraz z mamą oraz Sandra z ciocią, pod okiem trenerów S.T."Promyk", wzięła udział w części praktycznej podczas drugiego dnia szkolenia. Celem pokazu było zaprezentowanie jak może wyglądać trening przyszłych sportowców obejmujący rozwijanie podstawowych umiejętności ruchowych. Program „Młodzi Sportowcy” to jednak nie tylko rozwijanie sfery ruchowej.

To także  kształtowanie umiejętności społecznych (takich jak czekanie na swoją kolej, pomoc innym, szeroko pojęta komunikacja) rozwijanie sfery emocjonalnej (wspólne przeżywanie radości płynącej z zabawy doświadczanie emocji płynących z rywalizacji) oraz poznawczej (rozwijanie orientacji w schemacie ciała, w przestrzeni, poznawanie pojęć takich jak wyścig, zawody, podium, medal).

To uniwersalny program, który można zastosować w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolach oraz edukacji wczesnoszkolnej, w grupach rówieśniczych.

    Dodatkowo pokaz dał możliwość zaprezentowania przez dzieci swoich zdobytych dotychczas umiejętności ruchowych takich jak rzut, bieg, pokonywanie przeszkód, kopanie piłki do celu. Wszystkie spisały się na medal, co z pewnością przyczyniło się do wzrostu ich samooceny i dało powód do dumy ich rodzicom i opiekunom. W prezencie dzieci otrzymały kolorowe koszulki z logo „Młodych Sportowców”.

 

W tym miejscu w imieniu organizatorów szkolenia serdecznie dziękujemy dzieciom

i ich rodzicom, opiekunom oraz wolontariuszom za pomoc

w przeprowadzeniu części praktycznej szkolenia.

 

 

Galeria zdjęciowa wkrótce:)