1% - PROŚBA O WSPARCIE

03/02/2020, SZS-P

 Szanowni Państwo

 

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% Państwa podatku na rzecz Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rybniku. W formularzu rozliczenia podatkowego wystarczy wpisać w pozycji ”Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”                  
 KRS 0000288002, a  w pozycji  ”Cel szczegółowy 1%” wpisać:   Oligos - Szkoła Życia.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem OLIGOS 1% Twojego podatku zostanie przekazane na finansowanie potrzeb naszych podopiecznych.    


    Z zebranych środków planujemy: doposażyć plac zabaw, dofinansować wyjazdy na wycieczki i kolonie, zakupić dodatkowy sprzęt do rehabilitacji ruchowej.


   

 

Nr KRS  Stowarzyszenie OLIGOS

0000 288 002

 

Cel szczegółowy 1%  

OLIGOS - Szkoła Życia

 

     Aby ułatwić Państwu włączenie się do akcji przedstawiamy poniżej sposób wypełnienia formularza PIT 37:


 

   Alternatywnie, także celem wsparcia naszych uczniów - sportowców - można przekazać 1% podatku należnego za ubiegły rok na rzecz działającego przy szkole Klubu Olimpiad Specjalnych PROMYK Rybnik – wpisując w odpowiednie rubryki numer KRS (0000190280), zdeklarowaną kwotę na kwotę 1% do zeznania rocznego za rok 2019, a także w pozycji cel szczegółowy: Śląskie "Promyk"


    Zebrane środki pomogą w realizacji zadań statutowych klubu - Stowarzyszenia Olimopiad Specjalnych, czyli: organizacja całorocznych treningów w różnych dyscyplinach sportowych, udział w zawodach i obozach sportowych.

 

 

 Przykładowy sposób wypełnienia wniosku o przekazanie 1% (PIT 37):

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!