Wizyta uczestników programu ERASMUS + A2 w SZS-P w Rybiku

25/11/2019, Tekst: Ilona Kobus, zdjęcia: I. Kobus, K. Jakubowska, A Kulczyna, M. Kasprzak

    W dniach 18-22 listopada 2019 r. gościliśmy w naszej szkole partnerów programu Erasmus+ „5 senses for SEN” z Litwy, Holandii i Wielkiej Brytanii: 12 nauczycieli i 8 uczniów.


Pokazaliśmy im nasze codzienne szkolne życie - to jak zdobywamy wiedzę i jak się bawimy.

 

   Pierwszego dnia nasi goście zwiedzili szkołę, pod czujnym okiem pani dyrektor Agnieszki Antosz i wicedyrektor Martyny Płonowkiej -Troszki. Wzięli także udział w zajęciach muzycznych prowadzonych przez Dariusza Panka i Ewelinę Jagieło. Tam z kolei mogli zobaczyć w jaki sposób łączymy śpiew i komunikację alternatywną (gesty Makaton), bawiąc się przy tym doskonale. Zaprosiliśmy naszych zagranicznych gości również na ćwiczenia z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, w których wzięli czynny udział.

   Jednym z punktów programu było też zwiedzanie Zespołu Szkół nr 6 w Boruszowicach, w którym poza rutynowymi zajęciami szkolnymi uczniowie mają do dyspozycji różnorodne zajęcia terapeutyczne.

   Późnym popołudniem spotkaliśmy się w restauracji „Europa” na kolacji integracyjnej - goście z zagranicy oraz uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

 

   Drugi dzień międzynarodowego spotkania w Rybniku był równie intensywny i ciekawy, jak pierwszy. Rozpoczęliśmy go integracyjna podróżą po Europie – czyli konkursami i zabawami przygotowanymi przez panie Agnieszkę Kulczynę i Sylwię Strokosz. Każdy z czterech partnerów projektu zaprezentował przy okazji narodowe (bądź regionalne) smakołyki.

  Nie zabrakło również wątków edukacyjnych. Zaprosiliśmy naszych gości na zajęcia szkolne (muzyczne, edukacyjne, integrację sensoryczną, logopedię, zajęcia artystyczne, zajęcia w kuchni dydaktycznej, terapię behawioralną, prowadzone przez: Katarzynę Ganobis, Ewelinę Jagieło, Magdalenę Kasprzak, Agnieszkę Śpiewok, Dorotę Bajak, Małgorzatę Dudek, Danutę Ficner, Magdalenę Malok, Adriannę Kużmińską, Zuzannę Zatoń, Elwirę Skutek, Dariusza Panka i Tadeusza Janowicza. Ostatnim akordem tego dnia była wspólna gra w bocce - jedną ze sztandarowych dyscyplin sportowych naszej szkoły. Nad przebiegiem rywalizacji czuwała pani Elwira Skutek.
 
    W środę uczestnicy programu Erasmus+ zwiedzali Wieliczkę i Kraków. RELACJA Z WYCIECZKI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ
     W czwartek zaproponowaliśmy im kolejną dawkę emocji i zabawy. Tym razem wspólnie śpiewaliśmy i tańczyliśmy podczas zajęć muzycznych, prowadzonych przez panią Agnieszkę Malinowską i pana Dariusza Panka. Po obiedzie natomiast uczniowie z zagranicy i ze „szkoły życia” wzięli udział w warsztatach sensorycznych w Żorach, na które pojechali pod opieką pań Agnieszki Śpiewok i Baty Liszki. RELACJA Z WARSZTATÓW ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.
 
  Piątek 22 listopada był dniem tradycyjnego mityngu pływackiego, który Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny,  wspólnie z działającym przy szkole Klubem Olimpiad Specjalnych PROMYK Rybnik zorganizował już po raz XXVII. Nasi goście z programu ERASMUS+ mieli okazję podziwiać sportową rywalizację pływaków z niepełnosprawnością intelektualną z całego śląska. Wystąpili także w zaszczytnej roli dekorujących podczas ceremonii medalowych.
 
Za przygotowanie i przebieg wizyty partnerów programu Erasmus+ w Rybniku odpowiadały panie Ilona Kobus i Agnieszka Kulczyna.
 
WIĘCEJ O REALIZOWANYM PRZEZ NASZA SZKOŁĘ PROJEKCIE ERASMUS + Akcja 2,   „5 senses for SEN” 
„5 zmysłów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN)”