Podziękowanie

07/11/2019, Tomasz Ganobis

 

Zakończyła się w naszej szkole akcja charytatywna: „Święty Mikołaj z polskimi dziećmi mieszkającymi na Kresach” dla Polaków mieszkających na wileńszczyźnie, w Grodnie na Białorusi oraz we Lwowie i Stanisławowie na Ukrainie. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Patriotyczne „KRESY" z Częstochowy. Wspólnie zbieraliśmy: artykuły żywnościowe, szkolne i słodycze.

W imieniu organizatorów serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim: uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, za włączenie się w akcję, za otrzymane dary, które zostaną przekazane naszym rodakom mieszkającym na Wschodzie.