Akcja Charytatywna

09/10/2019, Tomasz Ganobis

 

Towarzystwo Patriotyczne „KRESY" w Częstochowie organizuje akcję charytatywną: „Święty Mikołaj z polskimi dziećmi mieszkającymi na Kresach” dla Polaków mieszkających na wileńszczyźnie, w Grodnie na Białorusi oraz we Lwowie i Stanisławowie na Ukrainie.

 

Akcja ma charakter charytatywny i patriotyczny. Polega na zbiórce artykułów żywnościowych, szkolnych i słodyczy. Dary są przekazywane dzieciom bezpośrednio w polskich szkołach przez zaangażowane w akcję osoby.

 

Artykuły żywnościowe, szkolne oraz słodycze można przynosić do wtorku 5 listopada 2019 r do szkoły i złożyć je w wyznaczonym do tego miejscu na parterze przy portierni.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców naszych uczniów do udziału w akcji charytatywnej:

 

Osobami odpowiedzialnymi za zbiórkę są: pani Iwona Jonderko i pan Tomasz Ganobis.

 

Powiększ i zobacz plakat akcji