Zbiórka makulatury

06/10/2019, Barbara Groborz, zdjęcie, źródło: Internet

 

Od 1 października ruszyła III edycja akcji „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy” organizowana przez Urząd Miejski w Rybniku. Ideą konkursu jest kształtowanie właściwej postawy i świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców miasta, poprzez promocję selektywnej zbiórki odpadów wtórnych.

 

Podobnie jak w latach poprzednich, Nasza Szkoła zgłosiła swój udział w konkursie.

 

Zasady konkursu są takie same: zbieramy papier, tekturę, czasopisma, gazety i książki. Jednakże w tym roku wyznaczone zostaną konkretne dni w których szkoła będzie przyjmowała makulaturę. Pierwsza zbiórka jest zaplanowana na 21 i 22 października.

 

W konkursie nagrodzonych zostanie 5 placówek, które dostarczą największą ilość (wagę) makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły. W tym roku przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne:

  • I miejsce 2000 zł

  • II miejsce 1500 zł

  • III miejsce 1000 zł

  • IV miejsce 500 zł

  • V miejsce 300 zł

Wygrane pieniądze szkoła będzie mogła przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych lub sprzętu sportowego. Akcja trwa do 20 kwietnia 2020 roku. Osobą odpowiedzialna za zbiórkę jest pani Barbara Groborz.


CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ wraz z RODZICAMI NASZYCH UCZNIÓW PROSIMY O ZAANGAŻOWANIE

W AKCJĘ:).