Liturgiczna Służba Ołtarza

20/11/2018, Iwona Jonderko, zdjęcia Małgorzata Dudek

Tradycyjnie - trzeci wtorek miesiąca, to dzień naszego wspólnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Dzisiejsza liturgia miała szczególnie uroczysty charakter. Grupa kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza, po zakończeniu okresu przygotowania, została przyjęta do grona ministrantów. Są to: Błażej, Dawid, Jakub, Kamil i Marek. Życzymy im, aby Święty Tarsycjusz pomagał im być dobrymi każdego dnia i wzorowo spełniać obowiązki ministranta.