List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

13/11/2018

                                   

 

Szanowni Państwo!

 W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa tj. Rodziców i Opiekunów wspólny list Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz Jarosława Pinkasa Główny Inspektor Sanitarny (plik pdf)