Realizujemy Projekt ERASMUS+ !!!

19/09/2018, SZS-P

     Mamy przyjemność podzielić się z Państwem wiadomością, iż nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność  Kadry Edukacji Szkolnej.  Projekt został wysoko oceniony i otrzymał  90 punktów na 100 możliwych!!!

     
     Projekt nosi nazwę „Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych”.
Jego realizację rozpoczęliśmy z początkiem roku szkolnego 2018/2019. 
 
 
 
     
      Założenia projektowe wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Szkoła dostosowuje swoje działania do zmieniających się potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, dąży do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych i wychowawczych. Staramy się poznawać i wdrażać innowacyjne rozwiązania w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
     
     Działania projektowe skierowane są bezpośrednio do nauczycieli Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.
     
     Obejmują szereg działań ukierunkowanych szczególnie na rozwój w zakresie różnorodnych i innowacyjnych form  pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w zakresie praktycznego i efektywnego stosowania komunikacji alternatywnej, wykorzystaniu w pracy nowoczesnych technologii oraz na  poznanie i wypracowanie na gruncie szkoły ujednoliconych strategii postępowania w czasie występowania zachowań trudnych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ograniczenia ich występowania oraz 
 
Koordynatorkami projektu są jego autorki: Martyna Płonowska - Troszka oraz  Lidia Baranowska.

  • Jakie działałania obejmuje nasz projekt?
  • Pracę jakich europejskich placówek będą mogli poznać uczestniczący w projekcie nauczyciele, a za ich pośrednictwem całe grono?
  •  


Wszelkie aktualności PROJEKTU będzie można śledzić w aktualnościach na szkolnej stronie internetowej
oraz na naszym profilu społecznościowym na facebooku.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!