Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej

22/04/2018, szap

 

Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z załącznikiem dotyczące zapewnienia uczniom  niepełnosprawnymwraz załącznikiem dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dostępności do podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i książek pomocniczych w roku szkolnym 2018/2019. (Pliki pdf)

 

 Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

 Załącznik do pisma

 

 

 

Materiały ćwiczeniowe z punktu 2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do pobrania TUTAJ

 

 

Materiały ćwiczeniowe z punktu 4 dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do pobrania TUTAJ