XXI Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych ,,Radlińskie Betlejki”

17/01/2018, Iwona Jonderko, zdjęcia Małgorzata Dudek

17 stycznia 2018 roku, Zespół BAJ wystąpił podczas XXI Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych ,,Radlińskie Betlejki”. Przegląd organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie i Urząd Miasta Radlin, daje między innymi, możliwość kultywowania zwyczajów i obrzędów związanych ze świętowaniem Świąt Bożego Narodzenia. Celem najważniejszym dla nas, to likwidacja barier i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych, oraz możliwość prezentacji dorobku artystycznego.

Profesjonalne jury, po przesłuchaniu 26 zgłoszonych grup, ogłosiło wyniki. W gronie laureatów znalazł się Zespół BAJ, nagrodzony za spektakl jasełkowy ,,Bóg Światłem w każdy czas”I MIEJSCE!