Koncert Finałowy XVII Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych ,, A Słowo stało się Ciałem”

13/01/2017, Iwona Jonderko, zdjęcia Małgorzata Dudek

13 stycznia 1017 roku odbył się koncert finałowy XVII Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych ,, A Słowo Ciałem się stało”, na sali widowiskowej Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.

Celem przeglądu było pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w kultywowaniu tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych, pogłębianie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw. Przesłuchania były również okazją do wspólnego spotkania i przeżycia artystycznego oraz wychowania ,,przez sztukę dla sztuki”.

Jury w składzie: Bożena Paczuska – przewodnicząca oraz Zofia Paszenda i Jolanta Jona – członkowie, nagrodzili Zespół BAJ za naturalność, spontaniczność i plastyczność spektaklu teatralnego ,,Otwórz swe serce”.

 

Zespół BAJ został dodatkowo wyróżniony wystąpieniem podczas koncertu finałowego.