Bożonarodzeniowe zajęcia otwarte w zespołach RW

19/12/2016, Tekst: A. Kuźmińska, M. Niesłańczyk, zdjęcia: S. Strokosz

BOŻE NARODZENIE- polisensoryczne doznania rodziców i wychowanków oddziałów rewalidacyjno - wychowawczych.

 
   13 grudnia odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców I,II i III zespołu rewalidacyjno- wychowawczego. Poprzez zmysły,smaku, węchu, dotyku, wzroku i słuchu, nauczyciele przybliżyli podopiecznym atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Rodzice również aktywnie uczestniczyli w zajęciach wraz ze swoimi dziećmi. 
Podsumowaniem zajęć było wspólne zaśpiewanie kolęd oraz świąteczny, słodki poczęstunek.
Dziękujemy rodzicom oraz dyrekcji za przybycie.
 
Zajęcia przygotowały Joanna Niewęgłowska,Monika Niesłańczyk, Ada Kuźmińska oraz Sylwia Strokosz